ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 39 ΕΥΡΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 28210 41594

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H ιστοσελίδα www.bluepharmacy.gr αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.

Από 25-5-2018 τέθηκε σε άμεση εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (υπ΄αριθ. 2016/679 Κανονισμός ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), προς τον οποίο η bluepharmacy.gr βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση.

Με το παρόν κείμενο ζητάμε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την bluepharmacy.gr για όλες τις παραγγελίες και τις ενέργειες που θα εκτελέσετε κατά την πλοήγηση σας στο site, τη δημιουργία προσωπικού προφίλ του επισκέπτη και την τήρηση αρχείου με τα δεδομένα αυτά. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση των υπηρεσιών μας, στοιχείο απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή των συναλλαγών μεταξύ της bluepharmacy.gr και του χρήστη/μέλους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Σε περίπτωση που συναινέσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την εξυπηρέτηση του ως άνω σκοπού, οι κατηγορίες των δεδομένων που θα συλλέγουμε θα περιλαμβάνουν τα εξής: τα στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου που μας δίνετε κατά την εγγραφή ή κατά την παραγγελία κάποιου προϊόντος (π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, ΑΦΜ κλπ), δεδομένα που αναφέρονται στον τρόπο σύνδεσής σας και στην παραμετροποίηση των συσκευών σας, επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν με τις υπηρεσίες μας είτε τηλεφωνικά είτε με άλλους τρόπους (επιστολές, e-mail κλπ), πληροφορίες που αποκτούμε από τη χρήση cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών, καθώς και πληροφορίες που μας δίνετε εσείς μέσα από αξιολογήσεις, παραγγελίες κλπ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και η τήρηση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι εξαιρετικά σημαντική για την bluepharmacy.gr . Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία και τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων. Επιλέγοντας το σχετικό πεδίο στην αντίστοιχη επιλογή που διατίθεται κατωτέρω, συναινείτε στη διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας για χρονικό διάστημα έως και 5 έτη μετά τη λήξη της εκάστοτε συμβατικής σας σχέσης με την bluepharmacy.gr , με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, την ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες και προτιμήσεις. Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε το σχετικό πεδίο, τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται/επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία και κατόπιν διαγράφονται με τρόπο που δεν επιτρέπει την επανάκτησή τους.

Οι συναλλαγές διέπονται από τις αρχές της εχεμύθειας και του απορρήτου. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τα συναλλακτικά ήθη ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στην bluepharmacy.gr είναι εμπιστευτικές και η bluepharmacy.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα, πολιτικές και διαδικασίες, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

  • Μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας, με τη χρήση προσωπικών κωδικών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
  • Η bluepharmacy.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εκείνους ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στα πλαίσια διεκπεραίωσης της παραγγελίας του χρήστη ωστόσο, και για την εξυπηρέτηση των αναγκών του, η bluepharmacy.gr ενδέχεται να αποκαλύψει τις απαραίτητες πληροφορίες σε τρίτους (π.χ. στοιχεία διεύθυνσης χρήστη στην συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία), ενέργεια που αποδέχεται ο χρήστης με την αποστολή της παραγγελίας του, άλλως οφείλει να απέχει από την χρήση της σχετικής υπηρεσίας κατ’ οίκον αποστολής προϊόντων.
  • Στην περίπτωση που η bluepharmacy.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
  • Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
  • Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
  • Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της bluepharmacy.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς, την φορητότητά τους (δηλαδή την παράδοσή τους σε εσάς σε κατάλληλο μορφότυπο ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η μεταβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας), την διαγραφή τους εφόσον δεν χρειάζονται πλέον για την παροχή κάποιας υπηρεσίας, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Μπορείτε να ανακαλείτε την συναίνεσή σας (χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα) ακολουθώντας τις οδηγίες από το μενού επιλογών.

Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του μπορεί να επιτευχθεί ενημερώνοντάς μας στο 28210 41594 ή με email στο info@bluepharmacy.gr.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της bluepharmacy.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 21 του 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προστασία Δεδομένων, εκτός αν η bluepharmacy.gr καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων , των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Επιπλέον διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, τ.κ. 11523, Αθήνα, +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr)